Souhlas se zasíláním newsletterů

Souhlasím, aby mi David Moravec, se sídlem Vlasty Buriana 502/8, Praha 9, IČ 88566226 zasílal svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění.

Tímto udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy Davidem Moravcem, se sídlem Vlasty Buriana 502/8, Praha 9, IČ 88566226 za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového účelu, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, a to na dobu 10 let od udělení nebo do odvolání.

Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k poskytnutí tohoto souhlasu, jste osobou starší 15 let a jste si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu osobních údajů.

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak učinit zasláním emailové žádosti na adresu eshop@maticek.cz nebo odhlášením u některého z newsletterů, který jsme vám zaslali.

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle 608 966 665 nebo e-mailem na adrese eshop@maticek.cz

Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.